Entactogen/Empathogen, Guides

Guide: MDMA: Hướng dẫn sử dụng “liều thuốc tình yêu” để chữa lành

MỞ ĐẦU Mặc dù hiện tại MDMA đang dần được hợp pháp hóa, nhưng nhiều năm trước đây, chỉ một số ít người có thể hình dung điều…