Trip report

Câu chuyện Badtrip đầu tiên

Tôi bắt đầu đam mê LSD vào năm 2015 khi mà đồ ngon tràn vào các vendor trên deep web để cạnh tranh với nhau. Mỗi tab chứa…